เปลี่ยน ID CODE
สำหรับท่านที่กรอกใบสมัครในงาน Job Fair ท่านสามารถที่จะทำการเปลี่ยน ID CODE เดิมที่ขึ้นต้นด้วย JBY หรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของท่าน มาเป็น User Name ที่ท่านสามารถกำหนดเองได้ เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งาน และจำได้ง่าย

กรุณากรอก ID CODE เดิม และ Password พร้อมทั้งตั้ง User Name ใหม่แล้ว Cilck ปุ่ม "ตกลง" ระบบจะทำการเปลี่ยน ID CODE เดิม มาใช้ User Name ใหม่ที่ท่านกำหนดเอง

ID CODE เดิม :

Password :
   
User Name : * มีความยาวอย่างน้อย 3 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร ห้ามมีช่องว่าง ควรใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z,A-Z),ตัวเลข (0-9) และเครื่องหมาย ( . _ ) เท่านั้น