jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...

คำแถลง

เนื่องจากลักษณะของ Web Board ที่เปิดโอกาสให้อิสระแก่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น ขอความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ตามหัวข้อและหมวดหมู่ของ Web Board นั้น

การแสดงความคิดเห็นไม่ว่าในกรณีที่เจ้าของคำถามหรือเจ้าของกระทู้ต้องการความช่วยเหลือ หรือการประกาศข้อความประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ควรดำเนินไปด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น ทั้งในการใช้ถ้อยคำหรือภาษา รวมไปถึงเจตนามุ่งหวังที่ร่วมแสดงความคิดเห็น

www.jobbyyou.com มุ่งหวังให้ Web Board แห่งนี้เป็นชุมชนที่พึ่งพิงแก่ "คนหางาน", "คนทำงาน", องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในแวดวงการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าใช้บริการทุกฝ่าย

www.jobbyyou.com ไม่สามารถรับผิดชอบทุกข้อความที่ปรากฏใน Web Board แห่งนี้ เว้นแต่ใน Forum ที่ www.Jobbyyou.com เป็นผู้ดูแลโดยตรงในการตอบคำถามและนำเสนอความเห็นต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญ อย่างไรก็ตามใน Forum อื่นที่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือ Moderator ประจำ www.Jobbyyou.com จะพิจารณาลบความเห็นหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสียหาย ความขัดแย้ง การหลอกลวง รวมทั้งความเสียหายอื่น ๆ แก่ผู้เข้าใช้บริการและส่วนรวม

หากผู้ใช้บริการพบเห็นข้อความหรือกระทู้ใด ๆ ที่เข้าข่ายสร้างความเดือดร้อน เสียหาย www.jobbyyou.com ใคร่ขอความร่วมมือแจ้งมายัง webmaster@jobbyyou.com เพื่อ
ดำเนินการลบต่อไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวกและเรียบร้อยต่อส่วนรวม และผู้มใช้บริการทุกคน www.Jobbyyou.com จึงขอกำหนด กฏ กติกา และมารยาทการในการใช้บริการจาก Web Board โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กฏ กติกา มารยาท


1.ห้ามนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ อันเป็นลักษณะหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์โดยเด็ดขาด
2.ห้ามนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ อันส่อไปในทางก้าวร้าว ใช้ภาษาหยาบคาย หมิ่นประมาท และให้ร้ายผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริงอันเป็นที่ประจักษ์ได้
3.ห้ามนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ อันเป็นไปในลักษณะส่อเสียด ยุยงเชิญชวนให้เกิดความแตกในระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อองค์กร หรือองค์กรต่อองค์กร
4.ห้ามนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ อันเป็นไปในลักษณะลามก อนาจาร
5.ห้ามแอบอ้าง ใช้นามแฝงหรือของบุคคลอื่น หรือองค์กร รวมทั้งการแอบอ้างตนว่าเป็นบุคคลอื่น โดยมีเจตนาให้สาธารณะเข้าใจผิด ส่งผลให้เจ้าของชื่อเกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย
6.ห้ามแสดงข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ อันประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น e-mail Address, หมายเลขโทรศัพท์ โดยประสงค์กลั่นแกล้งให้ผู้อื่นหรือผู้นั้นเกิดความเสื่อมเสีย เดือดร้อน หากเป็นในกรณีที่ต้องการคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญหรือ Moderator ของ Forum ต่าง ๆ โดยมีข้อความพาดพิงที่ขาดหลักฐาน อันเป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้องเป็นคดีคามหรือในกรณีที่ต้องให้รายละเอียดข้อมูลแก่วิทยากรในการแสวงหาแนวทางช่วยเหลือ ให้ติดต่อส่งผ่านข้อมูลไปยัง Moderator ท่านนั้นๆ ทาง e-mail Address ที่ปรากฏในแต่ละ Forum หรือ webmaster@jobbyyou.com
7.ข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมาย และศีลธรรมอันดีงามในสังคม

หาก www.jobbyyou.com พบเห็นหรือได้รับแจ้งถึงความไม่เหมาะสมกระทู้หรือข้อความตามข้อห้ามในข้างต้น www.jobbyyou.com ขอสวงนสิทธิ์ในการลบกระทู้หรือข้อความนั้นๆโดยทันที

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

19 Users online