jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
ลงทะเบียนสมาชิกนายจ้างใหม่
หมายเหตุ ** ต้องป้อนข้อมูล

ข้อมูลเข้าระบบ
ชื่อล็อคอิน**
User Name
มีความยาวอย่างน้อย 3 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร ห้ามมีช่องว่าง ควรใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z,A-Z),ตัวเลข (0-9) และเครื่องหมาย ( . _ ) เท่านั้น
รหัสผ่าน **
Password
ความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 15 ตัวอักษร ควรใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z), ตัวเลข (0-9) รวมกัน
ยืนยันรหัสผ่าน ** ป้อนให้เหมือนกับรหัสผ่านตัวแรก
E-mail : ** ระบุได้ 1 email เท่านั้น
 
กรุณาป้อนรายละเอียด
ชื่อสถานประกอบการ : **
ประเภทธุรกิจ : **
สายรถเมล์ :
รายละเอียดสถานประกอบการ :
พิมพ์ได้อีก ตัวอักษร
สวัสดิการ :

(ประกันสังคม,ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเดินทาง)
ที่อยู่ : **
จังหวัด : **
รหัสไปรษณีย์ : **
โทรศัพท์ : **
โทรสาร :
Home Page :
 
กรณีบริษัทอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (โปรดระบุ)
ชื่อนิคมอุตสาหกรรม :
 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ติดต่อ :
( ชื่อ -นามสกุล  หรือ ฝ่าย แผนก ตัวอย่าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล )
 

 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

20 Users online