jobbyyou.com หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมที่ดิน
 
 
กรมที่ดิน เรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2561
 
รายละเอียด ;-

ตำแหน่งที่ 1 นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ)(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 30 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400 - 10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 2นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ)(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 3อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400 - 10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.  

 

ตำแหน่งที่ 3 นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 60 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 บาท(ปวท.) และ 11,500 - 12,650 บาท(ปวส.)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียว กันในสาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา โยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการ วัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 4นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 บาท(ปวท.) และ 11,500 - 12,650 บาท(ปวส.)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียว กันในสาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา โยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการ วัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบกรมที่ดิน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมที่ดินhttps://dol.thaijobjob.com

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 02 เม.ย. 2561 - 26 เม.ย. 2561
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

4 Users online