jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมท่าอาศยาน
 
 
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 กันยายน 2561
 
รายละเอียด ;-

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง และท่าอากาศยาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านประชาสัมพันธ์) 
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ทุกสาขา , ปวส.ทุกสาขา

2. ตำแหน่งนายช่างโยธา 
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปวส.ทางสาขาช่างโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ

3. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ทุกสาขา หรือ ปวส.ทุกสาขา

5. ตำแหน่งกู้ภัยและดับเพลิง
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ทุกสาขา(แบบมีเงื่อนไขดูในไฟล์แนบรับสมัคร) หรือ ปวส.ทุกสาขา

6. ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 05 ก.ย. 2561 - 27 ก.ย. 2561
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

7 Users online