jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562
 
รายละเอียด ;-

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นเมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com/

สถานที่รับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต

วันรับสมัคร 15 พ.ค. 2562 - 15 มิ.ย. 2562
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

3 Users online