jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562
 
รายละเอียด ;-

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน 15 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล/อุตสาหการ)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเครื่องมือกล ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ทางวิศวกรรมอุสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ทางวิศวกรรมระบบการผลิต
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรกนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านโยธา)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสำรวจ ทางก่อสร้าง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีโยธ่า เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีสำรวจ
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dsd.go.th

สถานที่รับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 

วันรับสมัคร 14 พ.ค. 2562 - 06 มิ.ย. 2562
เว็บไซต์
เอกสาร PDF
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

3 Users online