jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 พฤษภาคม 2562
 
รายละเอียด ;-

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 และ11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
Advertisements


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา หรือ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่รับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https:/

วันรับสมัคร 10 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2562
เว็บไซต์
เอกสาร PDF
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

2 Users online