jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 องค์การเภสัชกรรม
 
 
องค์การเภสัชกรรม รับ พนักงานและลูกจ้าง จำนวน 184 อัตรา
 
รายละเอียด ;-

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและเป็นลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงาน จำนวน 41 อัตรา
- ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 21250-25540 บาท
- ปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
- ปวส. จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
- ปวช. จำนวน 17 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 143 อัตรา
- ปริญญาโท/เอก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 21250-37500 บาท
- ปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
- ปวส. จำนวน 16 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
- ปวช. จำนวน 30 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท
- ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 20 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10740 บาท
- ม.3/ม.6 จำนวน 72 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี-เอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- วุฒิ ม.3 - วุฒิปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

สถานที่รับสมัคร


องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางhttps://gpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 สิงหาคม 2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันรับสมัคร 08 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
เว็บไซต์
เอกสาร PDF
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

14 Users online