jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 
 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับพนักงาน 27 อัตรา
 
รายละเอียด ;-

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง มีกำหนด 1 ปี โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 27 อัตรา ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่รับสมัครสอบ
1. สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคกลางและอุตสาหกรรมไม้ จำนวน 1 อัตรา

2. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
- พนักงานสัญญาจ้าง งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่สรอย จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเด่นชัย จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่คำปอง - แม่สาย จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่แฮด จำนวน 1 อัตรา

Advertisements

- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งเกวียน จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ทรายคำ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่หอพระ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ลี้ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไชยปราการ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่อุมลอง จำนวน 1 อัตรา
 
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
- พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเกริงกระเวีย จำนวน 1 อัตรา

4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
- พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไชยา - คันธุลี จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าคลองท่อม จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าวังวิเศษ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าอ่าวตง จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร


ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://fio.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ <

วันรับสมัคร 15 ต.ค. 2562 - 14 พ.ย. 2562
เว็บไซต์
เอกสาร PDF
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

10 Users online