jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับปวส.-ปริญญาตรี 25 อัตรา
 
รายละเอียด ;-

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา โดยมีรรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง/คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11500 - 12650 บาท จำนวนที่จะบรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) อัตราเงินเดือน 11500 - 12650 บาท จำนวนที่จะบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11500 - 12650 บาท จำนวนที่จะบรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) อัตราเงินเดือน 11500 - 12650 บาท จำนวนที่จะบรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11500 - 12650 บาท จำนวนที่จะบรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) อัตราเงินเดือน 11500 - 12650 บาท จำนวนที่จะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

สถานที่รับสมัคร


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางที่เว็บไซต์ www.dsdw.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ" หรือ https://dsdw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันรับสมัคร 13 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
เว็บไซต์
เอกสาร PDF
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

21 Users online