jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานพัสดุ สมัครด้วยตนเอง วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560
 
รายละเอียด ;-

1.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

สังกัด : กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัตภัณฑ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบเข้ากรมวิทยาศาสตร์บริการ

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 22017073 - 7077

 

 

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายพัสดุ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบเข้ากรมวิทยาศาสตร์บริการ

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 22017073 - 7077

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 18 เม.ย. 2560 - 09 พ.ค. 2561
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

5 Users online