jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมการขนส่งทางบก
 
 
กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สมัครทางอินเอตร์เน็ต 3 - 27 กรกฎาคม 2560
 
รายละเอียด ;-

1.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

- อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

2.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

- อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบกรมการขนส่งทางบก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมการขนส่งทางบก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://dlt.job.thai.com/ 

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 03 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

8 Users online