jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 11 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560
 
รายละเอียด ;-

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6 ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโทขึ้นไป

2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4.อาลักษณ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 4ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดี หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาไทย

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 7ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

6.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 109 - 110 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 11 ก.ค. 2560 - 01 ส.ค. 2560
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

5 Users online