jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 สำนักงบประมาณ
 
 
สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 11 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560
 
รายละเอียด ;-

1.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 17,500-19,250บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

3.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษา อังกฤษ และ (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 17,500-19,250บาท

จำนวน 2อัตรา

คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

 

การรับสมัครสอบสำนักงบประมาณ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สำนักงบประมาณ  https://bb.job.thai.com/

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 11 ก.ค. 2560 - 01 ส.ค. 2560
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

7 Users online