jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 3 - 27 กรกฎาคม 2560
 
รายละเอียด ;-

1.นิติกรปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)

15,000 - 16,500บาท

จำนวน 4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

15,000 - 16,500บาท

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา

3.นักบัญชีปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)

15,000 - 16,500บาท

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี

4.นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาโท)

17,500 - 19,000บาท

จำนวน 3ตำแหน่ง

คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ

การรับสมัครสอบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร SME Bank Tower) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2298-5880-8 ต่อ 2209-2210 ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 03 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

5 Users online