jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมการปกครอง
 
 
กรมการปกครอง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต21 - 31 กรกฎาคม 2560 ประกาศกรมการปกครอง
 
รายละเอียด ;-

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัดส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 18,000บาท

อัตราว่าง 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สาขาวิชาทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และสาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (สังกัดส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

อัตราว่าง 11อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (สังกัดส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

อัตราว่าง 8อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สังกัดส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

อัตราว่าง 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี

 

การรับสมัครสอบกรมการปกครอง

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมการปกครอง https://dopa.job.thai.com 

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 21 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

5 Users online