jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560
 
รายละเอียด ;-

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 21880 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาโทด้าน วิจัย สถิติ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 18750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 18750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีด้าน การบัญชี การเงิน การคลัง

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 18750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ทุกสาขา

5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 21880 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาโทด้าน เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์

6. ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 18750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีด้าน สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

7. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 18750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 26 ก.ย. 2560 - 25 ต.ค. 2560
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

6 Users online