jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2560
 
รายละเอียด ;-

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน18,000 บาท

คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ให้ผู้ประสงค์ จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยจตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคาร 4 ชั้น 2กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2560 ในวันหละเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2280 2968

 

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 08 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

12 Users online