jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 


 
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบในตำแหน่งนักจัดการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
 
รายละเอียด ;-

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน8 อัตรา  อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได่ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ

-ผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการเข้าไปที่เว็บไซต์https://m-culture.job.thai.com/

 

 

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 15 ม.ค. 2561 - 05 ก.พ. 2561
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

26 Users online