jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
 
 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดสอบราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2561
 
รายละเอียด ;-

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.วิศวกรปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท

  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท

  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  • ได้ รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีอายุถึงวันปิดรับสมัคร

3.วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท

  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีอายุถึงวันปิดรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สนข.สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดเว็บไซต์ https://otp.job.thai.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 18 ม.ค. 2561 - 27 ก.พ. 2561
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

24 Users online